Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yataklı tedavi hizmetleri veren Kamu hastanelerinde görevli personellere yönelik Hastane Afet Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi verildi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hastane Afet Ve Acil Durum Planı (HAP)Uygulayıcı Eğitimi, Afet Sağlık Hizmetleri biriminden uzman kişiler tarafından verildi.

Üç gün süren Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitiminde katılımcılara Afet ve acil durum temel kavramları, Türkiye afet yönetimi ve sağlık hizmetleri, hastane afet ve acil durum planı işleyişi, mevcut durum analizi, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetim araçları, kitlesel yaralanmalı olaylarda müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planı’nın aktivasyonu, tıbbi kapasite ve lojistik malzemelerin yönetimi, acil müdahale planı’nın aktivasyonunda bilgi yönetimi, güvenlik ve emniyet, psikososyal destek faaliyetleri konularında bilgi verildi ve masa başı tatbikatı uygulaması ile eğitim sonlandırıldı.

Eğitimde İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük " Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının amacı; ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır. Ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmaları,  afet ve acil duruma odaklı biçimde harekete geçen bir kriz yönetimi anlayışının hakim olmasını sağlamak ve sağlıkta kalite önemini arz etmektir. Bu kapsamda İlimizde ilk kez düzenlenen bu eğitim bundan sonra yılda iki defa olmak üzere ilgili personellerimizin bu eğitimi alabilecekleri şekilde düzenlenmeye devam edecektir’’ dedi.

Eğitimler sonunda katılımcılara Sağlık Müdürlüğü başkanları tarafından Hastane Afet Ve Acil Durum Planı Uygulayıcısı katılım belgesi verildi.

SAĞLIK 30.07.2019 11:03:00 0

ŞIRNAK`TA HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI EĞİTİMİ YAPILDI

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yataklı tedavi hizmetleri veren Kamu hastanelerinde görevli personellere yönelik Hastane Afet Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi verildi.