Şırnak Defterdarı Muğdat ENTERİLİ, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3343 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birer ay uzatıldığını, Cumhurbaşkanı kararı üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Defterdar ENTERİLİ; Yapılandırma Kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağı, Vergi Dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağı, yapılandırılan borçların peşin ve ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağı, borçların taksitler halinde ödenebileceği, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silineceği, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirimin yapılacağı, yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacağını ifade etti.

20.01.2021 23:01:00 0

DEFTERDAR MUĞDAT ENTERİLİ’DEN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI

Şırnak Defterdarı Muğdat ENTERİLİ, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resm