Şırnak valiliği etap dışı hak sahibi vatandaşların zararlarının karşılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; 461 konut, 201 işyeri hak sahibinin zararlarının nakdi olarak karşılanmasına yönelik çalışmaların Valilik Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. 461 konut, 201 işyeri olmak üzere toplam 662 hak sahibine sulhane gönderilecek. Sulhnameyi imzalayan hak sahiplerine ise İçişleri Bakanlığı tarafından ödeme yapılacak.

Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere 2015- 2016 yılllarında bölücü terör örgütü mensuplarınca zarar verilen, kullanılamaz hale getirilen, yıkılan konut ve işyeri gibi yapıların hasar tespit çalışmaları “5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun” çerçevesinde yürütülmüştür.

Hasar tespit çalışmalarının ardından zararların karşılanma şekli 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 10.maddesinde belirtilen “7’nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yazılı zararlar, aynî veya nakdî olarak karşılanır. Ancak, bu zararların karşılanmasında imkanlar ölçüsünde aynî ifaya öncelik verilir. Aynî ifa, bireysel veya genel nitelikli projeler çerçevesinde yapılabilir.” hükmü esasına göre gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda İlimiz Merkez, Cizre, Silopi ve İdil İlçelerimizde toplam 10.155 konut ve 599 işyeri yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 6 adet Cami, 5 Adet Taziye Evi, 17 Adet Okul inşa edilmiştir.

Şırnak İl Merkezinde yıkım ve zararların yoğun olduğu bölgeler gözetilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın uhdesinde toplamda 9 TOKİ Proje Uygulama Alanı belirlenmiştir. Bu uygulama alanlarında hisse veya hisseleri olan hak sahiplerinin parsellerinde konut ve işyeri projeleri yapılmıştır.

Bununla birlikte, terör olayları sonucu yapısı yıkılmış olmasına rağmen yapısının yıkıldığı ada parsel TOKİ Proje Uygulama Alanı sınırlarında kalmayan, yapısının bulunduğu ada parselin kullanım tasarrufu kendisine bırakılan ancak terör olayları sonucu ada parselinin üzerinde bulunan yapısının (konut veya işyeri) yıkılmasından dolayı doğan hak sahipliği devam eden vatandaşlarımızın zararlarının tazmini, yine TOKİ tarafından üretilen konut projelerinden sağlanmıştır.

 TOKİ Uygulama Alanı dışında kalan, etap dışı olarak ifade edilen hak sahiplerine teslim edilecek konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce yapılan konut kuraları sonucu 590 bağımsız birim 465 hak sahibine teslim edilmiştir.

 Bununla birlikte, TOKİ Uygulama Alanı dışında kalan ve konut alamamış olan vatandaşlarımız için 461 konut, 201 işyeri olmak üzere toplam 662 hak sahibinin zararlarının nakdi olarak karşılanmasına yönelik çalışmalar Valiliğimiz Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün teknik tespitleri ve raporları göz önünde bulundurularak gerekli Komisyon kararları alınmış olup; 08.11.2021 Pazartesi gününden itibaren sulhname imzalamak üzere toplam 662 hak sahibi vatandaşımıza tebligat yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın sulhnameleri imzalamaları durumunda, İçişleri Bakanlığımız tarafından sağlanacak olan ödenek ile kendilerine gerekli ödemeler yapılacaktır.”

5.11.2021 10:06:00 0

ETAP DIŞI HAK SAHİPLERİNE KONUT YERİNE NAKDİ ÖDEME YAPILACAK

Şırnak valiliği etap dışı hak sahibi vatandaşların zararlarının karşılanmasına ilişkin açıklama yaptı.