Şırnak İl Deftardarı Muğdat Enterili, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunun, vatandaşların kamuya olan borç yüklerini azaltarak önemli fırsatlar sağladığını söyledi. Yapılandırma Kanunu ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirildiğini vurgulayan Enterili, ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizlerinin Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaldığını ifade etti.

Enterili yeniden yapılandırma Kanunu ile vatandaşlar ve mükelleflere sağlanan kolaylıklar şöyle sıraladı;

•Nisan/2021 dönemi ve öncesine ait vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

•Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,

•Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

•Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

•Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

•Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

•Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,

•Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

•Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,

•İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

•İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,

•Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

•Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

•Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

•Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

•Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,

•7256 sayılı Yapılandırma Kanununu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

•6183 sayılı Yapılandırma Kanununu kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

•Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken borçlar ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

•Belediyelere verilmesi gereken beyannameler ve ödenmesi gereken borçlar ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksiti süresinde ödemese gerekmektedir. İlk iki taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır.

Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvurularınız, www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılabilmekte ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemleri tercih edilebilmektedir.

17.08.2021 09:53:00 0

YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ FIRSATLAR TANIYOR

Şırnak İl Deftardarı Muğdat Enterili, 7326 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanununun vergi mükelleflerine önemli fırsatlar sağladığını belirterek, başvuruların 31 Ağustos’ta sona ereceğini söyledi.